Compositie Logo

Kinderhaptotherapie

Haptotherapie wordt ingezet bij kinderen (ongeveer vanaf 6 jaar), die vastlopen en zich niet lekker in hun vel voelen. Wanneer dit niet vanzelf overgaat spreek je van een onbalans en vaak zijn de reacties hierop zichtbaar voor de buitenwereld van het kind.

Deze reacties kunnen divers zijn:

Wanneer de natuurlijke ontwikkeling stagneert is het belangrijk om te onderzoeken waar de oorzaak ligt van het probleem. We onderzoeken in de sessies op een speelse manier, waar de kracht ligt van het kind en de moeilijkheden liggen. We kijken naar de reacties en onderzoeken hoe het kind hier op een andere manier mee kan leren omgaan.

Hoe gaat de kinderhaptotherapie in zijn werk?

Beide ouders moeten toestemming geven voor kinderhaptotherapie, anders kan er niet begonnen worden. Voordat we starten met de therapie hebben we een kort kennismakingsmoment. Een sessie kinderhaptotherapie duurt 45 minuten en hier wordt een kindertarief voor gerekend. Eén van de ouders komt mee naar de sessie. Dit mag ook wisselend zijn, dan de een en dan de ander. Na een of twee sessies met het kind en één van de ouders komt er een sessie met alleen de ouders, waar we de bevindingen bespreken. We onderzoeken, waar de ouders behoefte aan hebben in ondersteuning en waarmee zij op hun beurt het kind weer kunnen helpen.

Als er sprake is van inzicht, verandering in gedrag en dit stabiel blijft, kan er worden gestopt met de kinderhaptotherapie. Vaak zijn dit korte begeleidingen, want kinderen zijn over het algemeen heel snel leerbaar.

Kinderhaptotherapie